Historie oddílu TJ Tatran Podbořany

Město se nachází mezi Prahou a Karlovými Vary směr Žatec a Most.

Šachy se hráli v Podbořanech až do 60let.Pak se oddíl rozpadl. Hrál zde ještě korespondenčně pan František Cvachouček, který hrál reprezentačně i za Československo. V roce 1984 na popud okresního šachového svazu svolal pan Ladislav Slavík, hrající v té době s MUDr.Červinkou a Václavem Balínem v Kryrech, první schůzku na Tatran do zasedací místnosti. Zde přišlo poměrně dost příznivců šachu a tak se podařilo v roce 1985 založit šachový oddíl. Za dotaci 5.000,- od OŠS v Lounech zakoupit šachy a hodiny. Starší šachy a hodiny nám byly předány z archivu TJ jako pozůstatek z minulého oddílu. Dostali jsme také písemné materiály, které byly podkladem při vzniku kroniky.

Předsedou oddílu byl zvolen Ladislav Slavík, který tuto funkci vykonával 10 let. Během těchto 10 let se oddíl rozrostl až na 30 členů. Hrál se okresní přebor se střídavými úspěchy. Založen byl i šachový kroužek v Domě dětí a mládeže panem Jiřím Lacinou a Janem Libosvarem, kteří s mládeží postoupily až do republikových soutěží. Pořádali se turnaje pro děti pod názvem Velká cena Podbořan .V Národním domě hrálo až 160 dětí. Jezdili na turnaje do Zaječic, Plzně, Teplic, Ústí n/L. apod.

Příchod MUDr.Petra Ráliše, který hrál Extraligu za Plzeň, vnesl do oddílu elán a impuls hrát soutěž vyšší. Funkci předsedy převzal šéf optiky Jaroslav Hanuš a společně s MUDr. Janem Červinkou a ostatními hráči postoupil oddíl do krajské soutěže. Příchodem KM Davida Vavrušky, Romany Pallové, Míry Trnky a pana Vávry, známých MUDr. Petra Ráliše, získal oddíl takovou sílu, že mohl postoupit až do II. ligy. Postup do II. ligy skupiny „B“ se podařil v roce 2010 u příležitosti 25. let trvání našeho oddílu. Družstvu se ale nedařilo a o rok později opět sestoupil zpět do KP.

Druhý postup do II. Ligy se podařil v roce 2015, kdy do oddílu přestoupil Jindřich Korsa. Spolu s domácími hráči v čele s kapitánem MUDr. Petrem Rálišem a nejlepším hráčem a odchovancem oddílu Bc. Janem Balínem a hosty Mgr. Kamilem Balínem, Lukášem Klementem a plzeňským mezinárodním mistrem ing. Janem Michálkem zvaným „Medvěd“ vznikla parta, která suverénně vyhrála KP. Na postupu se nemenší měrou podíleli i Jan Libosvar a Ladislav Slavík, kteří se o oddíl Podbořan starali (a stále starají) po technické a materiální stránce.