V sobotu 23. září uspořádal náš oddíl šachový turnaj v rámci oslav celé tělovýchovné jednoty. Při slavnostním zahájení­ celého dne ráno předal ministr školství Štech­ ocenění za přínos sportu mimo jiných významných osobností­ i předsedovi šachového oddílu Janu